Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

1. Chức năng

      Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm trực thuộc Ban giám hiệu Nhà trường, có chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy – học thực hành , thí nghiệm, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý toàn diện về cơ sở vật chất, nhân lực của Trung tâm được Nhà trường giao; Quy hoạch xây dựng các phòng thực hành – thí nghiệm; Xây dụng kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự của Trung tâm đáp ứng nhiệm vụ được giao

2.2.  Xây dựng và  kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy phòng thực hành – thí nghiệm đối với cán bộ Giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên

2.3. Phối hợp với phòng Đào tạo, bộ môn để sắp xếp, bố trí tiến độ thực hành của các lớp học

2.4. Lập dự trù dụng cụ, vật tư tiêu hao cho phòng thực hành – thí  nghiệm; Hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, pha chế hóa chất đảm bảo an toàn, hiệu quả, và hợp lý

2.5.  Thống kê, kiểm kê, báo cáo trang thiết bị, vật tư theo định kì 2 lần / năm; Yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị phòng thực hành – thí nghiệm theo định kỳ hoặc khi cần thiết

2.6.  Phối hợp với khoa, bộ môn đề xuất mua sắm thiết bị, vật tư, dụng cụ có liên quan đến thực hành và dịch vụ công nghệ

 2.7. Phối hợp với phòng Đào tạo để đánh giá kỹ năng nghề, thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khai thác hiệu quả cơ sở vật chất – thực hành.

Ban Thông tin - Truyền thông Nhà trường