Phòng khảo thí

Phòng khảo thí

16:10 - 19/08/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 148a/QĐ -TCĐD ngày 04/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Xem thêm