Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

09:01 - 19/08/2021

Thư ngỏ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội đã thực sự trở thành một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế cho đất nước...

Xem thêm

08:52 - 19/08/2021

Cơ cấu hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trường cao đẳng y khoa Hà Nội I bao gồm. Ông Vũ Đức Khôi, chủ tịch hội đồng quản trị

Xem thêm