BM Lâm sàng

BM Lâm sàng

16:41 - 19/08/2021

Bộ môn Lâm sàng - Trường cao đẳng y Hà Nội 1

Bộ môn Lâm sàng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội

Xem thêm