Chi bộ Đảng cộng sản

Chi bộ Đảng cộng sản

GIỚI THIỆU

Về Chi bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

     1. Tiền thân Chi bộ trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội được thành lập trên cơ sơ từ Chi bộ INCOMEXSaigon Chi nhánh Hà Nội trực thuộc Trung Ương đoàn TNCSHCM.  Ngày 12/6/2015 Chi bộ được đổi tên thành Chi bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội, năm 2019 đổi tên thành Chi bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội I, năm 2021 đổi tên thành Chi bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội

Từ khi đổi tên đến nay đã trải qua 3 kỳ Đại hội:

    Lần thứ Nhất: Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Y Hà Nội - Nhiệm kỳ 2017 – 2020

Cấp ủy gồm 02 đồng chí:

  1. Đồng chí Tống Thị sự-Bí thư
  2. Đồng chí Trần Thái Khanh-Phó BT

Tổng số đảng viên: 09 đồng chí; trong đó: Đảng viên chính thức: 06, Đảng viên dự bị: 03.

     Lần thứ Hai:  Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội I - Nhiệm kỳ 2020 – 2022

     - Cấp ủy gồm 03 đồng chí:

       + Đồng chí Vũ Đức Khôi – Bí thư Chi bộ

       + Đồng chí Tống Thị sự – Phó Bí thư Chi bộ

       + Đồng chí Trần Thái Khanh – Chi ủy viên.

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

    Lần thứ Ba:

    Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội - Nhiệm kỳ 2022 – 2025  

       - Cấp ủy gồm 03 đồng chí:

       + Đồng chí Vũ Đức Khôi – Bí thư Chi bộ

       + Đồng chí Tống Thị sự – Phó Bí thư Chi bộ

       + Đồng chí Trần Thái Khanh – Chi ủy viên.

Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

     - Tổng số đảng viên: 13 đồng chí;

Trong đó: Đảng viên chính thức: 12, Đảng viên dự bị: 01.

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2023

     2. Chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ:

    2.1. Chức năng:

Chi bộ Trường Cao đẳng Y khoa Hà Nội là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, của Nhà trường và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và Nhà trường vững mạnh. Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo và xây dựng Nhà trường vững mạnh về mọi mặt.

     2.2. Nhiệm vụ 

  1. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong Chi bộ và Nhà trường.
  2. Phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.
  3. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Nhà trường vững mạnh.
  4. Thực hiện công tác tổ chức và cán bộ Đảng, đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động có hiệu quả,
  5. Lãnh đạo Công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

                                                                               Bí thư - Vũ Đức Khôi