Thông tin tuyển sinh

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
1 Số: 07/TBTS - CĐYKHN 06/09/2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC NĂM 2023
2 Số: 06/TBTS - CĐYKHN 05/07/2023 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023
3 Số: 67/QĐ-CĐYKHN 30/12/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022 ĐỢT 3
4 Số: 55/QĐ-CĐYKHN 22/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022 ĐỢT 2
5 Số: 08/QĐ-CĐYKHN 28/02/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2022 ĐỢT 1
6 Số: 16/QĐ-CĐYKHN 15/04/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA NĂM 2022 - LỚP YCD11A
7 Số: 71/QĐ-CĐYKHN 30/12/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA NĂM 2022 - LỚP YCD11B, Y13C
8 Số: 53/QĐ-CĐYKHN 22/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA NĂM 2022 - LỚP Y13AB
9 Số: 39/QĐ-CĐYKHN 10/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGÀNH KỸ THUẬT RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022 - KTR3A