Tài liệu

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
37 Số: 53/QĐ-CĐYKHN 22/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA NĂM 2022 - LỚP Y13AB
38 Số: 39/QĐ-CĐYKHN 10/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGÀNH KỸ THUẬT RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022 - KTR3A
39 Số: 20/QĐ-CĐYKHN 28/04/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGÀNH KỸ THUẬT RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022 - KTR2A
40 Số: 63/QĐ-CĐYKHN 15/11/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGÀNH KỸ THUẬT RĂNG HÀM MẶT NĂM 2022 - KTR4A
41 Số: 49/QĐ-CĐYKHN 15/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG NGHỀ XOA BÓP BẤM HUYỆT NĂM 2022 - XB4A
42 Số: 51/QĐ-CĐYKHN 15/08/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ PHỤ NỮ SAU SINH NĂM 2022 - MB3A
43 Số: 59/QĐ-CĐYKHN 12/10/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ PHỤ NỮ SAU SINH NĂM 2022 - MB4A
44 Số: 28/QĐ-CĐYKHN 01/07/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ PHỤ NỮ SAU SINH NĂM 2022 - MB2A
45 Số: 12/QĐ-CĐYKHN 26/03/2022 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NHẬP HỌC HỆ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN NGHỀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH VÀ PHỤ NỮ SAU SINH NĂM 2022 - MB1A