Tài liệu

STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
73 Số: 01/QĐ - CĐYKHN 14/01/2023 QĐ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NĂM HỌC 2022 – 2023.
74 Số: 38/ KH - CĐYKHN 29/09/2022 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO VÀ GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023
75 Số: 05/ QC - BC 03/02/2023 QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CHI BỘ VỚI BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI
76 Số: 82 /QĐ-CĐYKHN 31/12/2022 NỘI QUY TRƯỜNG HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI
77 Số: 86/ QĐ - CĐYKHN 31/12/2021 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
78 Số: 85/ QĐ - CĐYKHN 31/12/2021 QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH; TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
79 Số: 14a/ KH - CĐYKHN 15/03/2023 KẾ HOẠCH RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN, BIỂU MẪU, QUY TRÌNH QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI
80 Số: 17/ KH - CĐYKHN 30/03/2023 KẾ HOẠCH TỰ THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023
81 Số: 32/QĐ - CĐYKHN 29/04/2022 QUY CHẾ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y KHOA HÀ NỘI