Phòng đào tạo

Phòng đào tạo

11:41 - 19/08/2021

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1 ( nay được đổi tên thành phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội

Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ -TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1.

Xem thêm

11:34 - 19/08/2021

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Quy chế này quy định về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) theo hình thức chính quy và hình thức vừa làm vừa học, bao gồm: Tổ chức đào tạo, đánh giá...

Xem thêm