Phòng hành chính

Phòng hành chính

11:30 - 19/08/2021

Phòng Tổ chức Hành chính - Trường cao đẳng y Hà Nôi I

Phòng Tổ chức Hành chính được thành lập theo Quyết định số 01a/2010/QĐ-TCĐD ngày 25/02/2010 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội.

Xem thêm