Phòng QT-CTHS

16:13 - 19/08/2021

Phòng Quản trị – Công tác học sinh - Trường Cao đẳng Y Khoa Hà Nội

Phòng Quản trị – Công tác học sinh (QT- CTHS) được thành lập theo Quyết định số 44/QĐ -TCĐD ngày 22/8/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà...

Xem thêm