Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

16:45 - 19/08/2021

Đại hội Chi bộ Trường Cao đẳng Y Hà Nội I

Sáng 28/2/2020, Trường Cao đẳng Y Hà Nội I tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có đồng chí Trần Tuấn Sơn – Bí

Xem thêm

16:41 - 19/08/2021

Bộ môn Lâm sàng - Trường cao đẳng y Hà Nội 1

Bộ môn Lâm sàng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội

Xem thêm

16:34 - 19/08/2021

Bộ môn Điều dưỡng - Trường Cao đẳngY Hà Nội 1

Bộ môn Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Hà Nội,(nay là trường Cao...

Xem thêm

16:29 - 19/08/2021

Bộ môn Khoa học Cơ bản - Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Bộ môn Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Xem thêm

16:26 - 19/08/2021

Bộ môn Y tế cộng đồng - Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Bộ môn Y tế cộng đồng được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-TCĐD ngày 05/9/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Xem thêm

16:22 - 19/08/2021

Bộ môn Dược Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Bộ môn Dược được thành lập theo Quyết định số 203/QĐ-TCY ngày 02/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Hà Nội 1

Xem thêm